Adres
Koszarowa 6/46
85-324 Bydgoszcz

Pn-Pt: 9:00-17:00

Regulamin korzystania ze strony internetowej

1. Definicje

W niniejszym Regulaminie poniższe terminy mają następujące znaczenie:

  • Strona: Strona internetowa zunzun.pl
  • Usługi: Usługi oferowane przez Zunzun Wojciech Owczarz, takie jak tworzenie i edycja sklepów na platformie Shoper.
  • Użytkownik: Osoba korzystająca ze Strony lub z Usług.
  • Firma: Zunzun Wojciech Owczarz, prowadząca Stronę i oferująca Usługi.

2. Zasady korzystania ze Strony

Korzystając ze Strony, Użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią Regulaminu, powinien natychmiast zaprzestać korzystania ze Strony.

3. Usługi

Firma oferuje różnorodne usługi związane z tworzeniem i edycją sklepów na platformie Shoper. Szczegółowy opis Usług jest dostępny na Stronie. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, dodawania lub usuwania Usług w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

4. Zamówienia i płatności

Użytkownik może zamawiać Usługi za pośrednictwem Strony. Wszelkie płatności muszą być dokonywane zgodnie z instrukcjami podanymi na Stronie. Ceny Usług mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami netto (bez VAT).

5. Polityka prywatności

Wszelkie dane osobowe zbierane podczas korzystania ze Strony lub podczas zamawiania Usług są przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności. Zachęcamy do jej przeczytania, aby zrozumieć, jak przetwarzamy dane osobowe.

6. Ograniczenia odpowiedzialności

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania ze Strony lub Usług, w tym za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wtórne. Firma nie gwarantuje, że Strona będzie dostępna w każdym momencie i nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Strony.

7. Własność intelektualna

Wszelkie treści na Stronie, w tym teksty, grafika, loga, obrazy, są własnością Firmy lub jej licencjodawców i są chronione prawami autorskimi oraz innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik nie ma prawa kopiować, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać tych treści bez uprzedniej zgody Firmy.

8. Zmiany w Regulaminie

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany będą publikowane na Stronie, a dalsze korzystanie ze Strony oznacza akceptację nowego Regulaminu.

9. Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszego Regulaminu lub chcesz się z nami skontaktować, napisz na biuro@zunzun.pl.